Maciej Rynarzewski - mikroagencja kreatywna
+ 48 664 453 930 – maciej.rynarzewski@gmail.com
Maciej Rynarzewski - mikroagencja kreatywna
+ 48 664 453 930 – maciej.rynarzewski@gmail.com

Tag

Michał Witkowski
Marzec to miesiąc kryzysowy i niedogodny, także jak się okazało w czytaniu. Sięgnąłem po kolejną książkę Michała Witkowskiego, znanego i kontrowersyjnego pisarza tzw. młodego pokolenia. Po jego fenomenalnym Lubiewie i prze-fenomenalnej Barbarze Radziwiłłównie z Jaworzna-Szczakowej stałem się fanem jego twórczości. Po lekturze Margot, mój entuzjazm trochę osłabł. Margot to książka zdecydowanie najgorsza w karierze Michała...
Read More
Polska literatura ponowoczesna to ciekawe zjawisko. O ile nie każdemu może sie podobać forma literatury oferowanej np. przez Masłowską, to nie można odmówić mu roli świetnego medium dla wyrażania kondycji naszej rzeczywistości. Chciałoby się powiedzieć że każde pokolenie ma swoje środki wyrazu. Nas Miłosz nei rusza… "Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna Szczakowej" – książka młodego, choć...
Read More