Maciej Rynarzewski - mikroagencja kreatywna
+ 48 664 453 930 – maciej.rynarzewski@gmail.com
Maciej Rynarzewski - mikroagencja kreatywna
+ 48 664 453 930 – maciej.rynarzewski@gmail.com

Tag

Kalendarz
Austria i Węgry: W Galicyi zdarzyła się powódź ogromna, dawno nie widziana. Wskutek deszczów ulewnych i oberwania chmur wystąpiły z łożysk wszystkie rzeki, przystoki, strugi, pustosząc mieszkania ludzkie, prace i nadzieje blzkiego żniwa. […] Fałszywe i szkodliwe nauki socyalnych demokratów nihilistów rozszerzają się także w Austryi. Anarchiści zrobili zamachy dynamitowe, a jeden z nich, nazwiskiem...
Read More