Maciej Rynarzewski - mikroagencja kreatywna
+ 48 664 453 930 – maciej.rynarzewski@gmail.com
Maciej Rynarzewski - mikroagencja kreatywna
+ 48 664 453 930 – maciej.rynarzewski@gmail.com

Historia lokalna jako historia ratownicza

Poniżej obejrzeć możecie prezentację i jednocześnie posłuchać wykładu wygłoszonego przeze mnie na seminarium gościnnym 10 grudnia 2009 r. w UAM w Poznaniu. Miałem tam przyjemność, dzięki uprzejmości pani dr hab Ewy Domańskiej, zaprezentować fragment moich badań.

Prezentacja nosi tytuł „Historia lokalna jako historia ratownicza”

1 Response
  1. LOLek

    nono, ładne wystąpienie. Gratulacje.

    Tylko dlaczego zakończyłeś wywód tym, że NIESTETY humaniści muszą nauczyć się korzystać z nowych technologii?

Leave a Reply