Maciej Rynarzewski - mikroagencja kreatywna
+ 48 664 453 930 – maciej.rynarzewski@gmail.com
Maciej Rynarzewski - mikroagencja kreatywna
+ 48 664 453 930 – maciej.rynarzewski@gmail.com

Austria i Węgry: W Galicyi zdarzyła się powódź ogromna, dawno nie widziana. Wskutek deszczów ulewnych i oberwania chmur wystąpiły z łożysk wszystkie rzeki, przystoki, strugi, pustosząc mieszkania ludzkie, prace i nadzieje blzkiego żniwa. […] Fałszywe i szkodliwe nauki socyalnych demokratów nihilistów rozszerzają się także w Austryi. Anarchiści zrobili zamachy dynamitowe, a jeden z nich, nazwiskiem Stellmacher opróch innych zgrodni i morderstw zamordował ajenta policyjnego Blocha.

Rosja: […] zawsze jeszcze nihiliści anarchiści swoje krecie roboty dalej prowadzą, a policja tu i ówdzie odkrywa ich spiski i aresztuje ich licznie […] Prześladowania żydów zawsze jeszcze się zdarzają, na przykład w Niżnym Nowogrodzie były w czerwcu 1884 r. zaburzenia przeciw żydom. Pięc domó żydowsich ruinowano na niektórych nawet zdarto dachy.

Anglia ma dużo kłopotu z Egiptem. W zeszłym roku musieli Anglicy Aleksandrię bombardować i kraj gwałtem uspokoić, a teraz w Sudanie, kraju znajdującym się pod panowaniem Egiptu, powstał pomiędzy murzynami i arabami fałszywy prorok, nazwiskiem Mahdi, który wojnę ogłosił przeciwko Anglikom i Europejczykom i Sudan chciał oswobodzić.

Z Francyą zawarli Chińczycy pokój pod warunkami dla Francuzów bardzo korzystnymi. Ledwie jednak że największa część wojska francuzkiego do Europy powróciła, napadli Chińczycy na pozostałe wojsko i wyrządzili mu dotkliwą klęskę. […] Dla Europy miała ta wojna w Chinach bardzo nieszczęśliwe skutki. Wojsko przyniosło bowiem z Azyi cholerę ze sobą do Tulonu, miasta portowego w południowej Francyi […]

Na podstawie: Kalendarz Prusko-Polski Ostródzki na rok 1885

Related Posts

2 Responses

Leave a Reply