Maciej Rynarzewski - mikroagencja kreatywna
+ 48 664 453 930 – maciej.rynarzewski@gmail.com
Maciej Rynarzewski - mikroagencja kreatywna
+ 48 664 453 930 – maciej.rynarzewski@gmail.com

Konferencje

2007

VI Ogólnopolska Studencka Sesja Mediewistyczna, Kraków, 4-7 grudnia 2007 r. Obraz lasu w heraldyce rycerskiej na ziemiach polskich w średniowieczu.

XXXVI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn 10-11 maja 2007 r., Film Historyczny jako środek popularyzacji wiedzy historycznej. Projekt „Historyczne Spotkania filmowe” z prezentacją multimedialną.

XV Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, Lodź 18 – 21 kwietnia 2007 r., Bartnictwo na terenie Puszczy Przełomskiej w XIV-XVI stuleciu z prezentacją mulimedialną.

Polsko–Rosyjsko-Niemieckie Warsztaty Historyczne, Rodowo 25-30 marca 2007 r., Medale biskupa warmińskiego Jana Dantyszka z prezentacją multimedialną.

2006

V Ogólnopolska Studencka Sesja Mediewistyczna, Kraków, 5-8 grudnia 2006 r., Książę namiestnik, książę-banita. Z życia i działalności Zygmunta Korybutowicza.

XXXV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn xx-xx maja 2006 r., Zbigniew oleśnicki….

XIV Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, Wrocłąw 18 – 21 kwietnia 2006 r., Polsko – czeska wyprawa do nowej marchii i na Pomorze…..

sprawozdanie:

VI Ogólnopolska Studencka Sesja Mediewistyczna, Kraków, 4-7 grudnia 2007 r.

Autor poniższego tekstu miał niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w kolejnej, już VIsesji naukowej zorganizowanej przez naszych kolegów z Krakowa. Wyprawa do dawnej stolicy polski stała się już obowiązkowym punktem kalendarza zjazdów i konferencji dla wielbicieli epoki średniowiecza. W tym roku ilość zgłoszeń spowodowała nawet konieczność podzielenia obrad na dwie równoległe sekcje, co świadczy o rosnącym, i chyba nigdy nie słabnącym, zainteresowaniem epoką.

Pierwszym punktem było naturalnie uroczyste powitanie oraz wykład inauguracyjny prof.Ożoga, które odbyło się w gmachu Colegium Maius UJ. Zostaliśmy także ugoszczeniu kolacją, a po zakwaterowaniu w bardzo luksusowym jak na studenckie warunki hotelu-akademiku „Piast”, spędziliśmy dalszą część wieczoru w ulubionym lokalu młodych krakowskich historyków, Starym Porcie.

Środowe obrady w dwóch sekcjach rozpoczęły się o godzinie 10. Autor niestety stracił możliwość wysłuchania kilku pierwszych referatów. Usprawiedliwieniem niech tego będzie jednak fakt, iż spowodowane to zostało chęcią obejrzenia wystawy„Dziedzictwo duchowe miasta Krakowa” na Wawelu. Prezentowane na niej były tak niezwykłe i unikatowe eksponaty jak włócznia św. Maurycego podarowana Bolesławowi Chrobremu, stuła biskupa Stanisława, liczne dokumenty z XII – XIII dotyczące dawnych dziejów miasta. Po obejrzeniu wystawy przybyliśmy na ulicę Studencką, gdzie miały miejsce obrady. Wygłaszane referaty były niezwykle interesujące, jak np.prelekcja Łukasza Migniewicza na temat wydarzeń astronomicznych w Bizantyjskich kronikach i ich powiązaniu z rzeczywistymi zjawiskami astronomicznymi. W sesji poobiedniej z kilku referatów powstał mini-panel poświęcony postrzegania diabła oraz zła w średniowieczu. Wywołał on szeroką dyskusję i spowodował liczne pytania do referentów. Końcowe referaty związane były z historią sztuki średniowiecznej, między innymi sposobom ukazania św. Marka w rzeźbie gotyckiej oraz programom ikonograficznym przedstawianym na drzwiach brązowych od VIII do XII wieku. Wieczór uwieńczyła integracja pomiędzy ośrodkami oraz burzliwe dyskusje na tematy naukowe i nie tylko.

Czwartkowe panele trwały jedynie do obiadu ponieważ organizatorzy zaplanowali dla gości zwiedzanie klasztoru oraz kościoła o. franciszkanów. Wcześniej jednak, od godziny dziewiątej dwa równoległe panele rozpoczęły swoje obrady. Pierwszy został zdominowany przez tematy wczesnośredniowieczne z kręgu kultur germańskich.Drugi w którym , przyjemność miał wygłaszać swój referat autor, oscylował wokół tematyki związanej z terenami leśnymi, między innymi z tematami takimi jak:regale łowickie w średniowieczu, wyobrażenie lasu w heraldyce, osadzenie bartników na ziemi ostródzkiej oraz postrzeganie Prusów i Jaćwięgów w źródłach XI – XII wieku.

Ostatniego dnia pozostałe referaty zebrane zostały w jeden panel o zdecydowanie filozoficzno religijnym profilu. Niemniej kilka odmiennych prezentacji dotyczących sfragistyki oraz strukturze państwa Zakonu Kawalerów Mieczowych w Inflantach, urozmaiciło rozważania. Niestety nie dane było autorowi pozostać by wysłuchać kilku ostatnich referentów, z powodów czysto komunikacyjnych.
Podsumowując tegoroczną konferencję, należy przyznać iż po raz kolejny była ona niezwykle udana.Zarówno przyczynił się do tego wysoki poziom referatów jak i miła atmosfera.Świadectwem tego niech będą liczne nowe znajomości oraz utrwalenie tych zawartych na poprzednich konferencjach. Podziękowania należą się głównemu organizatorowi i koordynatorowi Tomkowi Pałganowi, który dał poznać się jako łaskawy moderator, któremu uśmiech nie schodził z twarzy pomimo przedłużania referatów. Mam nadzieję iż mający się odbyć w kwietniu powszechny zjazd historyków studentów będzie równie udany jak ta impreza, którą żal było opuszczać.

Related Posts

Leave a Reply